حوزه

همانطور که می دانید هر چیزی حوزه ای دارد، مانند یک آهنربا که حوزه ی مغناطیسی داشته و ذرات آهن را به خود جذب می کند، هر ذره ی آهنی که در آن حوزه قرار گیرد تحت تاثیر آن در شکل و فرم خاصی قرار میگیرد و رفتاری متناسب با شرایط آن حوزه از خود بروز می هد. در یک سازمان یا شرکت نیز چنین است، مدیریت سازمان  قوانینی را تبیین می کند و اعضای آن سازمان موظف به رعایت آن خواهند بود، هر چه سازمان قویتر باشد، نظارت بر عملکرد اعضا بیشتر خواهد بود و قوانین دقیق تر رعایت می شوند. در هر سازمان یا شرکتی همیشه کسانی هستند که سعی در نقض قوانین دارند یا از قوانین و ضعف های موجود در آن، با روشها و تعابیر مختلف در جهت منافع خود بهره می گیرند و در آن اختلال ایجاد می کنند. به طور قطع عدم وجود قوانین مناسب و نظارت دقیق بر آن اوضاع سازمان به سمت آشوب و پس از مدتی نابودی سازمان کشیده می شود.
در عرفان حلقه، حوزه ی آن در افراد تاثیر گذارده و قوانینش را بر آنها اعمال می کند، در آن گفته می شود که باید مدام ارتباط ها را بگیرید تا نهادینه شود، در واقع با گرفتن مدام ارتباطها، مدیریت سازمان حلقه یا همان آقای طاهری می تواند بر اعضا تاثیر بگذارد و همان بحث نفوذ که در پست "هوشمندی چیست" اشاره کردم اتفاق می افتد و بدین جهت اکثریت حرفهای وی را حجت تلقی می کنند، بماند که برخی در آن کارشکنی کرده و اوضاع را به نفع خود برگردانده و سوء استفاده می کنند. تفویض های مربی گری بی حساب و کتاب آقای طاهری مانند اینست که بی حساب به افرادی که صلاحیت ندارند مدیریت بخشها و شرکت های کوچک تر و زیرمجموعه داده شود و بدون نظارت به حال خود رها شوند که بخودی خود اغتشاش و بی نظمی در روند عرفان حلقه ایجاد می کند.
در مرحله بعد جامع تر نگاه میکنیم، همانطور که می دانید یک سازمان برای تاسیس و فعالیت باید مجوزهایی را از مراجع ذیصلاح دریافت نماید و از نظارتی بالاتر برخوردار باشد وگرنه در جامعه که سازمانی عظیم تر است، اختلال و بی نظمی های فراوان ایجاد می شود، برای مثال شرکت های فیلم سازی اگر نظارت سازمانی مانند وزارت ارشاد وجود نداشته باشد، هر چیزی ممکن است بسازند و به خورد مردم بدهند تا مشتری بیشتر و نفع مالی کلان تری بدست بیاورند که نتیجه ی آن اختلال در روحیات و عملکرد اعضای جامعه است، هرچند عملکرد سازمانهای بالاتر نیز بایستی توسط مراجع بالاتر از آنها بررسی شود تا در نهایت به رهبری جامعه برسد. همانطور که می بینیم یک شبکه به هم پیوسته و مرتبط وجود دارد و عملکرد تمام اعضا به سلامت یا بیماری جامعه مجر می شود.
حال سازمانی مانند عرفان حلقه هم از این قاعده مستثنی نیست، این سیستم بدون اخذ مجوز از مراجع بالاتر خود و رفتار خودسرانه ی اعضای آن نه تنها در خود سیستم اختلالات فراوان ایجاد کرده بلکه به سازمان عظیمتری مانند جامعه لطمه وارد می سازد. بدیهی است مراجع قضائی و امنیتی و ... می بایست برای جلوگیری از سرایت اثرات منفی عرفان حلقه وارد عمل شوند و تا زمانی که عرفان حلقه تحت نظارت و بررسی مراجع بالاتر قرار نگیرد و هدفمند نگردد و مجوزهای لازم را اخذ ننماید می بایست متوقف گردد.
همانطور که می دانید با وجود اینکه آقای طاهری اعلام کرده اند که کلاسها را تعطیل کنید، کلاسهای زیر زمینی توسط مربیان این سیستم برگزار می گردد، این نشان میدهد که مدیریت سازمان حلقه هیچ اعتباری نزد شاگردان و مربیانش ندارد و به کل امور از کنترل خارج شده، طبیعی است که وقتی فعالیتی زیرزمینی شد، بواسطه عدم وجود نظارت، سلائق شخصی وارد کار شده و خطا و آسیب های فراوانی می تواند برای اعضا بوجود بیاید. حال شما بگوئید آیا این دلایل کافی نیست تا جلوی کار اعضای این مجموعه گرفته شود؟ من کلاسهای متعددی در حوزه های روانشناسی نوین و یا حوزه های معرفتی می شناسم که با اخذ مجوز با موضوعات و مکان برگزاری مشخص کلاس ها و تحت نظارت مراجع ذیصلاح سالهاست در حال فعالیت اند، وقتی می توان چنین عمل کرد چه لزومی به کلاسهای زیر زمینی و فعالیت های پنهانی است؟ عرفان حلقه و آقای طاهری راه درستی را انتخاب نکرده اند، هر چه باشد هر سازمانی تابع سازمان بالاتر خود است و نظام جمهوری اسلامی قوانین و حوزه ی مشخصی دارد، ما همگی در این مملکت زندگی می کنیم و بایستی تابع آن باشیم، وگرنه آشوب و اختلال در کشور ایجاد شده و باعث می شود امنیت تک تک افراد جامعه به خطر بیافتد. شاید امروز خطر از نظر من و شما جدی نباشد اما دید آینده نگر می داند که این ره که اهالی عرفان حلقه می روند به ترکستان است.

/ 0 نظر / 10 بازدید