مسلمان یا غیر مسلمان

مسلمان به معنای کسی که دین اسلام را پذیرفته است، کیست؟ کسی که به دین اسلام پایبند است چه چیزهایی بر او واجب است؟ چه منابع و مراجعی دارد؟ آیا آقای طاهری بنیانگذار عرفان حلقه مسلمان هستند یا خیر؟

طبق آنچه خود ایشان بیان کرده اند، مسلمان بوده و با عکسی که در حال نماز خواندن پشت یک امام جماعت انداخته اند خواسته اند بگویند دین اسلام را قبول دارند و بدان پایبند هستند.

سوال اینجاست ایشان که خود را محقق می دانند حتما برای پذیرش دین اسلام به اندازه کافی ادله روشن داشته اند و بخوبی تحقیق کرده اند، اگر چنین است پس کتاب قرآن برایشان کتاب آسمانی و وحی الهی است و اطاعت از فرامین آن واجب است، در قرآن به وضوح بیان شده که از خدا، رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) و اولیای تحت امر ایشان اطاعت کنید، حضرت محمد نیز فرموده اند بعد از من به قرآن و عترت (اهل بیت) تمسک بجویید تا از انحراف نجات پیدا کنید و رستگار شوید. قرآن و احادیث معتبر به اندازه کافی واضح و شفاف تکلیف بسیاری امور را مشخص کرده اند، نماز خواندن یکی از آنهاست، در قرآن در معرفی پرهیزگاران و مومنین اشاره به کسانی میشود که در رکوع و سجود خدا را تسبیح می کنند، در سحرگاهان استغفار می کنند، زکات می دهند و نماز برپا می دارند، به آخرت ایمان دارند و از عذاب الهی ترسان هستند، کسی که مسلمان است میداند نماز خواندن واجب است و موجب هدایت و دوری از انحرافات می شود، از فحشا و منکر انسان را دور می سازد، اما ایشان هرگز به این موضوع اشاره نکرده اند، از قرآن و کلام ائمه تنها جایی استفاده کرده اند که به تائید حرف خودشان کمک کند و در غیر اینصورت اصلا توجهی بدانها نداشته اند، بجای آنکه از کلام خدا و رسولش بگویند بیان کرده اند "ما حرف خودمان را می زنیم و به کسی کاری نداریم"، این عین جمله ایشان است، گویی خداوند باید خودش را با ایشان تطبیق دهد، از دریافت آگاهی و رفتن به معراج خودشان سخن می گویند و به نوعی خود را همتراز رسول خدا قرار میدهند، اما غافل از اینکه عمده آگاهی های ایشان بواسطه موکل (اجنه) هایی که در خدمت دارند بدیشان میرسد، البته شاید آنچنان هم غافل نباشند و آگاهانه از موکل استفاده می کنند. (در پست بعدی در این خصوص صحبت خواهم کرد).

ایشان در پشت برخی از پایان نامه های خود نوشته اند در راس قرار دادن هر نامی، (بعد صراحتا به ائمه اشاره می کنند) ممنوع است و تنها خدا و هوشمندی (شعور کیهانی) مجازند، در پست های قبل اشاره کردم که هوشمندی نام دیگر خود آقای طاهری است، ایشان خودشان را یا به ادعای خودشان جبرئیل (هوشمندی) را همتراز خدا قرار داده و در راس می دانند که این خود شرکی بزرگ است، اینکه ائمه در راس نیستند کاملا درست است اما با این جمله اول ائمه را کنار زده اند و دوم خودشان را جایگزین کرده اند، ایشان با رد توسل به ائمه و به ادعای خودشان اتصال مستقیم به خداوند مباحث خود را شروع کرده اند اما نگفته اند که اگر بر فرض مثال هوشمندی همان جبرئیل باشد، باز هم که واسطه قرار داده اند!

آنچه فهمیده ام ایشان با نام خدا و هدایت و رستگاری موجبات دین گریزی، گمراهی، دوری از منابع فراوان دین اسلام اعم از قرآن و نهج البلاغه و ... شده اند. آقای طاهری که ادعای مسلمانی دارید، آیا از خدا و رسولش اطاعت می کنید؟ آیا ائمه را کشتی نجات می دانید؟ آیا میدانید خداوند کافران را به چه عذابی وعده داده؟ آیا میدانید کسانی که موجبات انحراف مردم میشوند بدترین ها در روی زمین هستند و عذابی سخت و خوارکننده برایشان مهیاست؟ بله، شما منابع عظیم دین اسلام را گذاشته اید و به آگاهی های شخصی که از طریق موکل ها بدست می آورید تکیه زده اید و دچار منیت و غرور شده اید، اشعار عرفا را وحی الهی میدنید در حالی که قرآن و نهج البلاغه را تنها در صورت تائید حرف خود بکار می برید.

چه بسیارند کسانی که بعد از ورود به این کلاسها، نماز خواندن را ترک کردند، چه مربیانی که به روابط نامشروع روی آوردند، چه زندگی ها که با همین عرفان حلقه از هم گسسته است، حتی کسانی با چندین فرزند. چه اعتقادات نابی که قربانی حلقه های غیرخدایی شدند.

با این تفاسیر و آیات روشن، آیا شما مسلمان هستید؟

/ 0 نظر / 15 بازدید