چه کسانی می توانند دیگران را هدایت کنند؟

می خواهیم به روایت عرفان حلقه بررسی کنیم که چه کسانی می توانند مردم را هدایت کنند؟

آقای طاهری در ترم یک می گویند، هر یک اولیای خدا که رسیدند، بدانها گفتند حال برگردید و با بقیه بیایید!

آیا آقای طاهری خود رسیده اند؟ آیا معنی حرف ایشان اینست که خود رسیده اند و در جایگاه اولیای خدا و همتراز پیامبران هستند؟ دقت کنید، طبق گفته ایشان، اولیا اول حرکت فردی کردند و وقتی به جایگاهی رسیدند، بعد برای هدایت بین مردم فرستاده شدند نه در همان اول راه و در حالیکه ناپخته اند و نه حتی در وسط راه! وقتی کسی به پیامبری می رسید که به دیدگاهی والا و رفیع دست پیدا کرده باشد، جایی که می توانست کلیت حرکت و راه را ببیند، ضمن اینکه از حمایت وحی برخوردار بوده است، به گفته آقای طاهری درب وحی بعد از حضرت محمد (ص) بسته شده است، پس ایشان از این حمایت برخوردار نیست و نمی تواند از آنچه می گوید صد در صد مطمئن باشد، پس چطور به خود اجازه داده که در این سطح گسترده اقدام به هدایت مردم به سمت کمال نماید؟ اگر قبول دارید که ایشان رسیده اند و در مقام هدایت بشریت قرار گرفته اند، پس احتمالا شما نیز مانند برخی از اهالی حلقه با خود فکر می کنید مبادا که ایشان امام عصر باشند! خود ایشان چنین ادعایی نکردند ولی حرفهایشان چنین شائبه ای را ایجاد کرده است و برخی بدان پرداخته اند، طبیعی است که همین موارد که در ابتدا جزئی می نمودند امروز ایشان را در حبس و اتهامات فراوان کشانده است و مربیان و شاگردان ایشان نه تنها به آزادی ایشان کمکی نمی کنند بلکه بیشتر باعث گرفتاری و حتی شاید حذف ایشان شوند.

بر فرض مثال خود آقای طاهری به ادراکاتی ناب دست یافته اند و می توانند چند نفری را (صرفا چند نفر) به راه راست هدایت کنند، آیا شاگردان و مربیان ایشان هم می توانند؟ آیا آنها نیز رسیده اند؟ چه انتخابی است که بسیاری از آنها حتی یک دیدار هم با آقای طاهری نداشته اند؟!!! این چگونه تربیت شاگردیست که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد؟

دوستان گرامی، ما بابت تمام حرفهایی که میزنیم مسئولیم، بابت کلاسهایی که به هر نامی برگزار کنیم مسئولیم، ما مسئول گمراهی مردمی هستیم که بابت سخنان ناپخته و بعضا غلط ما در راهی قدم گذاشته اند، از قدیم گفته اند پایتان را به قدر گلیمتان دراز کنید، هدایت مردم آنهم در سطح گسترده کار ما نیست، ما خیلی توانا باشیم باید مراقب باشیم تا خودمان به انحراف نیافتیم و راه صواب را طی کنیم، پس باز هم به این نکته میرسیم که خودشناسی کلید اصلی است و اگر از خودمان و صرفا خودمان آغاز کنیم، شاید امیدی به دیگری هم بوجود بیاید.

/ 0 نظر / 5 بازدید