پایه و اساس عرفان حلقه

برای نوشتن این مطلب یکسال صبر کردم، یک سال مشاهده، تحقیق و تجربه های مختلف را از سر گذراندم تا مطمئن شوم، که آیا آنچه یکسال قبل فهمیده بودم درست اسا یا خیر.

آقای طاهری گفته هوشمندی، الهی است، گفته اند که ما به هیچ عنوان از غیرارگانیک ها (اجنه و کالبدهای ذهنی) استفاده نمی کنیم، گفته اند هر گونه استفاده از این موجودات ممنوع است و ...، اما آنچه بدست آمده غیر از این را اثبات می کند، تا یکسال پیش فکر می کردم که آقای طاهری دو موکل (جن) به مسترهای خود می دهد و تمام کارها بخصوص ارتباط تشعشع دفاعی از طریق این موجودات انجام می شود اما بر اساس گزارشات، تجربه ها و مشاهدات عینی این موضوعات اثبات شد که تمام حلقه ها با موکل کار می کنند، اساسا پایه های عرفان حلقه روی موکل استوار است و هر کسی که پایان نامه های فرادرمانی و تشعشع دفاعی را امضا می کند بدون آنکه خود بداند پای طلسم یا قراردادی را امضا می کند که خودش پای آن امضا کرده است و پس از آن تحت تاثیر مستقیم این موجودات قرار می گیرد و نگهداری پایان نامه به منزله ی نگه داشتن دعا یا طلسمی همراه خود است که پای موکل ها را به زندگی افراد باز می کند.

از زمانی که این موضوع را فهمیده ام به شدت از آقای طاهری عصبانی ام و هر جور فکر می کنم می بینم نمی شود خود ایشان از این موضوع خبر نداشته باشد و اگر خبر دارد پس تمام حرفهایشان دروغی بیش نبوده، یعنی هوشمندی خودشان بوده اند و هر کدام از موکل ها را برای انجام کاری می فرستاده اند. برخی از افراد که تعدادشان بسیار محدود است بیماریشان خوب شده است و آنها همان کسانی بوده اند که به درد شبکه حلقه می خوردند تا افراد فراوانی را به صرف درمان خودشان جذب کنند مانند یکی از اساتیدم، اما افرادی که بدرد شبکه نمی خوردند و توانایی چندانی در جذب دیگران نداشتند درمان نشده و حتی برخی از آنان به همان بیماریها فوت شدند، از جمله دو دوست و یکی از نزدیکان خودم. حال باور می کنم که آقای تبار که یکی از مخالفان حلقه است و سالها پیش گفته بود آقای طاهری به مسترهای خود موکل می دهد راست می گفته.

در تحقیقی دوستانی را نشاندیم و آنها پایان نامه های خود را با بردن نام خدا پاره کردند، پس از آن چنان فشار و خروج هایی برایشان پیش آمد که همگی متحیر ماندیم، بنده هم بعنوان کسی که این اطلاع رسانی را انجام داده بودم مرود حمله و ضرب و شتم این موجودات قرار گرفتم که البته به لطف خدا مشکلی برایم پیش نیامد، هر چند هنوز تهدیدات وجود دارد.

مطلب دیگری که بدان رسیدیم اینست که حلقه ها، یک مجموعه دعا (طلسم) بسیار قدیمی  و کهن است که تماما بر استفاده از موکل استوار بوده و آقای طاهری به دلیل اشتیاق فراوانی که داشته است بدانها دست یافته است و با قرار دادن نامهای جدید مانند مثبت یک و دو و غیره آنها را به خورد ما داده است.

برای رهایی از این طلسم ها و موکل ها و بازگشت به زندگی عادی، پاره کردن طلسم های همراه (پایان نامه ها و کارت عضویت) و بیرون ریختن همه کتاب های فرادرمانی، طلب و درخواست از حضرت حق برای پاک شدن و باز کردن این طلسم ها و بردن اسماء مبارک الهی از جمله "یا فتاح" برای باز شدن بندها و "یا طاهر و یا مطهر" برای پاک شدن از هر آنچه غیر خدا در وجود و زندگی ماست بسیار موثر است، ضمن اینکه از دوستانتون هم بخواهید برایتان دعا کنند تا انشالله بتوانید بدور از این بندها و گره های حلقه به زندگی ساده و زیبای خود برگردید.

توکل بر خدا و امید به آزادی همه شما عزیزان

/ 0 نظر / 23 بازدید