تفاوت طب مکمل و فرادرمانی

اهالی عرفان حلقه، فرادرمانی را در زمره ی طب های مکمل قرار میدهند، ولی آیا اینگونه است؟ آیا فرادرمانی طب مکمل بحساب می آید؟

روشهای متعددی وجود دارد که در جهت درمان از آنها بهره گرفته می شود، برای مثال همیوپاتی که روی شعور ذرات کار می کند و بسته به نوع بیماری ترکیبات مختلفی برای بیمار تجویز می شود و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته شده است، طب سوزنی هم بر اساس کانال های انرژی و رفع گرفتگی آنها کار می کند، روش پرانیک با اصلاح انرژی چاکراهای بدن عمل می کند، روش بازتاب درمانی نیز ربط نقاط مختلف بدن را در کف دست یا پا با اعضای یدن نشان میدهد و از طریق کنترل نقاطی مثلا کف دست، بیماریها را درمان می کند.

همانگونه که مشاهده می شود هر روش ساختاری منحصر بفرد دارد و از زاویه ای به شناخت بدن نزدیک شده است و پایه ای علمی می توان برای آن پیدا کرد، در این روشها، فرد و آموزش های روش مربوطه بسیار موثر است و هرچه تبحر فرد بیشتر باشد، نتیجه ی بهتری بدست می آید و از همه مهمتر مشخص است که چه کسی و بر چه اساسی کار درمان را بعهده دارد و ارتباط درمانگر و بیمار واضح است، بیمار میداند دنبال چه آمده و روش مذکور را انتخاب کرده و درمانگر را حداقل با معرفی دیگران انتخاب نموده و می داند که مابه ازای جلسات درمانی بایستی حق الزحمه ای بپردازد، اما در فرادرمانی چگونه است؟

در فرادرمانی مطرح می شود که شخص کاره ای نیست و چیزی بنام هوشمندی که بعدا آنرا الهی یا روح القدس می نامند مطرح می شود، می گویند فرد کاره ای نیست و همه کار با هوشمندی است، بسیار هم عنوان می شود که نیازی به استفاده از دست در درمان نیست، یعنی شما نشسته یا خوابیده چشمان خود را می بندید و فرادرمانگر با اتصال شما به هوشمندی، موجب میشود شما از طریق هوشمندی درمان شوید! بماند که بدلایل مختلف افراد علاقه دارند دست خود را در درمان بکار ببرند، اما پایه ی علمی این اتصال کجاست؟ هوشمندی چه ماهیتی دارد؟ از کجا امده و بر چه اساسی عمل می کند؟ البته به همه این موارد در فرادرمانی پاسخ داده می شود و تا چندی پیش که در آن سیستم بودم برایم قابل قبول می امد ولیکن امروز که از حوزه ی نفوذ عرفان حلقه رها شده ام دیگر بنظرم درست نیست، این که شما در خانه باشید و من کیلومترها دورتر شما را متصل و درمان کنم البته به کمک هوشمندی مرا بیشتر به یاد جادوگری و روشهای علوم غریبه می اندازد، رحمانی بودن یا شیطانی بودنش را نمی توانم بگویم چون نمی دانم اما آیا بنظر شما این نوع درمان که بسیاری ابهام و علامت سوال دارد بیشتر به جادوگری و استفاده از نیروهای ماورائی شبیه نیست؟

مانند هری پاتر و ولدومورت، یا گاندولف و سارون در فیلم ارباب حلقه ها، جادوی سفید و حادوی سیاه وجود دارد، اما در هیچ یک خبری از خدا نیست، در فرادرمانی از خدا فراوان نام برده می شود و هوشمندی هم به خدا نسبت داده می شود ولی آیا حقیقتا خدا مبنای حرکت است؟ چرا به گفته ی آقای طاهری در عرفان حلقه نهایتا می توان تا هوشمندی پیش رفت؟ و چرا نمی توان به خدا رسید؟ باز هم بگویم منظور خود آقای طاهری را نمی دانم اما انچه از مربیان و شاگردانشان می بینم اینست که نیرویی هست بنام هوشمندی که همه کاره است، خیر و صلاح ما را می داند و ما را درمان می کند، برای استارت ان نیز به حلقه هایی با نام های بی معنی یا معنی دار متوسل می شویم، بنظر شما این نام ها برای ما به منزله ورد برای جادوگران پس از اجازه ی استاد مربوطه عمل نمی کند؟ 1+ و 5- و -6 و ...

به کررات دیده ام که در بین اهالی عرفان حلقه نامی از خدا برده نمی شود و در هر جریانی صرفا به نام حلقه ها بدون توجه به خداوند اشاره می شود، فلانی لطفا 1+ بده، استاد کنترل منفی ها لطفا و ...

در اینکه عرفان حلقه روشی نوین برای جادوگری هست یا نه هیچ دلیل محکمی ندارم، همانطور که آقای طاهری برای درستی حرفهایشان هیچ مدرک و دلیل محکمی ارائه نکردند، ولیکن از شما دوستان خواهش می کنم به این فکر کنید که اگر حتی یک درصد احتمال این باشد که فرادرمانی نوعی جادوگری باشد، آیا حاضرید باز هم آن را ادامه دهید؟ آیا نقض صراط المستقیم نمی کنیم؟ نقض ایاک نعبد و ایاک نستعین چطور؟

آیا بهتر نیست بجای پرداختن به حلقه هایی که منبع آن نامشخص و مبهم است به اسماء الهی توجه کنیم؟ به دنبال درک و فهم آنها برویم و خودمان را در حوزه ی الهی قرار دهیم و نه حوزه ی عرفان حلقه؟ آقای طاهری ادعا می کند که عرفان حلقه خدا محور، خدا محور است، اما انچه بنده دیدم و تجربه کردم غیر از این است، حداقل نتایج حاصله از فعالیت مربیان و شاگردان این سیستم در موارد متعددی عمدتا خودمحوری، تعصب، منیت و انحراف را نشان میدهد.

لطفا کمی بیشتر بیاندیشیم ...

/ 0 نظر / 87 بازدید