تشعشع دفاعی، درمان یا ...

در عرفان حلقه، حلقه ای وجود دارد بنام تشعشع دفاعی، این حلقه (که مجموعه ای گسترده است از حلقه های دفاعی و در غالب یک ترم مجزا ارائه شده است) برای مقابله با بیماریهایی بکار میرود که در اثر آلودگی به موجودات غیرارگانیک ایجاد می شوند، این موجودات طبق تعریف عرفان حلقه دارای عضو ارگانیک نیستند و در دو دسته A و B دسته بندی می شوند، که این دو دسته را اجنه و ارواح اموات که در عرفان حلقه کالبد ذهنی افراد متوفی نامیده می شود تشکیل می دهند.
طبق تعاریف کتاب موجودات غیرارگانیک از آقای طاهری، اجنه به هفت گروه دسته بندی شده اند، یک دسته پاسداران هستی نام میگیرند و اگر ما هتک حرمتی به هستی روا بداریم به ما حمله می کنند و به طرق مختلفی در اختیارات و کالبدهای ما دخل و تصرف می کنند. سایر دسته ها هم در دسته بندی های دیگری کاری مشابه انجام میدهند. طبق نظر آقای طاهری این موجودات شرح وظیفه ی خود را به انجام میرسانند و ما باعث ورود آنها به وجود خود شده ایم.
تشعشع دفاعی مکانیزمی دارد که با ایجاد نا امنی برای این موجودات موجبات خروج آنها را فراهم می کند و فرصتی به فرد میدهد تا خود را اصلاح کند و از بیماری و پریشانی نجات بیابد.
باز طبق نظر آقای طاهری وقتی در شبکه مثبت یا منفی باشیم، همان شبکه نیز پاسخ میدهد، حلقه ها نیز اگر در جهت الهی بکار گرفته شود از شبکه مثبت جواب میگیرد و اگر در جهت من و منیت، پاسخ از شبکه منفی داده خواهد شد (این مطلب صراحتا توسط ایشان نقل شده است).
فرض را بر این میگذاریم که آقای طاهری کاملا مثبت هستند، شبکه مثبت هم پاسخ ایشان را میدهد، اما من که با کلی منیت و ایراد بدین حلقه ها مجهز شده ام از کدام شبکه پاسخ میگیرم؟ باز فرض میگیریم که شبکه مثبت به اعتبار آقای طاهری در شبکه ی مثبت برای شاگردانشان مدتی علیرغم منیت هایشان از بخش منفی پاسخ نمی دهد، اما تا چه وقت؟ من دوستانی را دیدم که بعد از حتی چند سال که در عرفان حلقه بودند هنوز مشکلات فراوانی دارند، هنوز به غیرارگانیک ها که به گفته ی آقای طاهری سر شرح وظیفه ی خود قرار دارند ناسزا گفته و از روی کینه و نفرت آنها را به تشعشع دفاعی می بندند، حال کدام شبکه پاسخ میدهد؟ آیا باز هم هوشمندی مثبت پاسخ میدهد؟ تکلیف آن بیمار بینوایی که به امید درمان و کمک زیر دست این افراد قرار گرفته چیست؟ آیا فکر نمی کنید این حلقه ها در بعد منفی آسیب های فراوانی به غیرارگانیک ها وارد میسازد؟ آیا فکر نمی کنید آنها نیز به مقابله برمی خیزند؟ آیا فکر نمی کنید که این آغاز جنگی خونین است که پایان ندارد؟ چند نفر را دیده اید که حلقه های دفاعی برایشان تبدیل به اسباب تفریح با آزار غیرارگانیک ها شده است؟ چند نفر را دیده اید که علیرغم سالها دفاعی گرفتن هنوز با مشکلات بیش از آغاز، دست و پنجه نرم می کنند؟ بنده کسانی را دیده ام که از آسیب های فراوانی که به غیرارگانیک ها وارد کرده اند با افتخار حرف میزنند! بارها از این دسته افراد شنیدم که از سوزاندن و کشتن و ... غیرارگانیک ها افتخارآمیز سخنرانی کرده اند.
وای بر ما، وای بر ما، وای بر ما، که بجای اینکه ایرادات خود را ببینیم رفته ایم سراغ ابزاری بسیار قوی و خطرناک بنام تشعشع دفاعی و از آن در جهت ارضای عقده ها و ابراز منیت و غرور خود بهره می بریم! بجای آنکه نور را به قلب و وجود خود فرابخوانیم می خواهیم با تاریکی، تاریکی را بیرون برانیم.
آقای طاهری کجائید تا ببینید اسلحه ای که برای نجات به دست شاگردان کم ظرفیت خود داده اید چه آثار وحشتناکی ببار آورده است؟ وقتی بی حساب و کتاب به هر کس و ناکسی مستری اعطا می کردید و در پاسخ ایراد به اینکار می گفتید چاره ای نداریم، وقت نداریم و ... آیا فکر چنین روزهایی را می کردید؟ شما که با حلقه براق به ملکوت اعلا رقته اید و عوالم و جهان های موازی را دیده اید، شما که اشراف به علوم فراوانی پیدا کرده اید که بسیاری از شاگردانتان شما را استاد خطاب می کنند و متعصبانه و گاهی بی منطق از شما دفاع می کنند، چرا چنین چیز واضحی را با علم و اشراق فراوانتان ندیده اید؟ چه کسی پاسخگوست؟ آن زمان کوتاهی که می گفتید کی به پایان میرسد؟ سال 2012 هم که گذشت و اتفاقی نیافتاد؟
میدانید بنده با چند نفر سر و کار داشتم که پس از آغاز تشعشع دفاعی حالشان روز به روز بدتر شد و برخی از آنها که عزیزان من و دوستانم بودند از دنیا رفتند؟ همین چندی پیش یکی از دوستان بنده تا سر حد مرگ دچار کهیر و برون ریزی شد و اگر اندکی دیر خود را به بیمارستان رسانده بود احتمالا ایشان هم به سرنوشت دوستان متوفای قبلم دچار می شد و آیا میدانید همین فرد پس از آنکه از تمام حلقه ها خود را کنار کشید و عرفان حلقه را به کل کنار گذاشت دیگر هرگز حتی یکی از آن حمله ها را نداشته است؟ و توانسته دوباره به سر کار برگردد و در اجتماع وارد شده و زندگی عادی خود را از سر بگیرد؟ میدانید این دوست که در تمام عمر نماز نخوانده بود پس از خروج از عرفان حلقه به نماز ایستاد؟ آیا می دانید ...؟
هر وقت ایرادی از عرفان حلقه مطرح میشود به آمار درمان ها و معجزات این سیستم اشاره میشود، بنده منکر اثرات درمانی مختلف آن نمی شوم، ولی آیا کسی هم حقیقتا می داند که مکانیزم درمان چیست؟ آیا کسی با کارگزار یا کارگزارانی که امر درمان را انجام میدهند آشنایی دارد؟ دوستی می گفت وقتی خواسته از عرفان حلقه بیرون برود بشدت دچار حمله و خروج غیرارگانیکی شده است؟ کدام شبکه ی مثبتی است که مانند شبکه منفی عمل می کند؟ رحمانیت آن کجاست؟
آیا کسی هم هست که بخواهد ببیند چه عواقب ناگواری گریبان عده ی کثیری از عزیزانمان را گرفته است؟ آیا کسی هست که بخواهد ببیند؟ که بخواهد خود را نقد کند؟ چه کسی سوپرداناست؟ مردم عادی یا اهالی عرفان حلقه؟ که هر چه میشود می گویند دچار حمله شده اید، سقوط کرده اید، ویروستان (غیرارگانیک اتان) زده بالا، به ارتباط دفاعی بنشین، تسخیر شده ای و هزاران توجیح و تفسیر دیگر.
اندیشیدن نعمتی بس بزرگ است، بس بزرگ.

/ 0 نظر / 20 بازدید