قوانین و نظارت

ادیان الهی از حمایت وحی برخوردار بوده و برای هدایت انسانها برنامه های مشخصی ارائه نموده اند، علاوه بر آن برای هدایت درست، احکامی را تبیین کرده و پیروان را ملزم به رعایت آنان نمودند، اعم از واجبات و مستحبات، احکامی که رعایت درست آنها کمک می کند تا بودن در راه الهی تا حدی تضمین شود. زمانی که حضرت محمد (ص) به پیامبری رسید به تدریج قوانین و احکامی بنام اسلام بیان شد و بعد از آن ضامن های اجرایی و افرادی که مسئول اجرای آنها بودند نیز تعیین شدند، حضرت علی (ع) نیز خود برای برقراری عدالت و قانون های اسلام و تقسیم بیت المال اقدام می کرد. در هر کشوری با هر دین و مسلکی نیز قوانینی وجود دارد و مهم تر از آن عوامل اجرای قوانین.

مثالی ساده تر میزنم، شما می خواهید گواهینامه بگیرید، بایستی ابتدا در خصوص رانندگی و قوانین آن دوره های آموزشی را بگذرانید، حتما باید شرایط سنی را داشته باشید، معاینه ی چشم را بگذرانید، بعد می بایست در حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی آزمون داده و نمره ی قبولی بگیرید، هم تئوری و هم عملی، بعد از قبولی در امتحانات می توانید گواهینامه گرفته و مجاز به رانندگی هستید، اما آن قوانین که قبلا خوانده اید و امتحانش را از شما گرفته اند دارای ناظرانی است که چگونگی اجرا توسط  شما را بررسی می کنند، در هر خیابان و بزرگراهی دوربین های راهنمایی و نیروهای پلیس مسئول اجرای آن قوانین هستند، علائم راهنمایی نیز برای هدایت شما نصب شده است، ممکن است برخی جاها تخلف کنیم و کسی ما را نبیند ولی می دانیم که اگر گیر بیافتیم می بایست تاوانش را پس بدهیم، هر چه تخلف سنگین تر، جریمه نیز سنگین تر، اگر تصادفی پیش بیاید، مطابق قوانین مقصر شناسایی شده و می بایست خسارت طرف دیگر را پرداخت کند، در برخی تصادفات هم خسارت ها قابل جبران نیست و نمی توان جلوی تمام تخلفات و تصادفات را گرفت اما نظارت صحیح و قانون مدار موجب کاهش آمار تخلفات و تصادفات می شود. بخشی از مشکلات هم با فرهنگ سازی قابل حل است و بخشی با تجهیز خودروها. شک ندارم ممکن است روزی عموم به این سطح از آگاهی برسند که بتوان تمام چراغهای راهنمایی و نیروهای پلیس را حذف و همگان خود پلیس خود باشند و مجری قانون، اما آن روز این روز نیست.

در خصوص عرفان حلقه وضعیت چگونه است؟ آیا قوانینی وجود دارد؟ سیستمی که تا این حد گسترده شده و قدرتها و امکانات فراوانی به افراد بخشیده است چگونه مدیریت می شود؟ کدام آزمون و کارشناسی در آن وجود دارد؟ چه کسی می تواند در آسیب ها تعیین کند مقصر کیست و چه کسی می تواند پاسخگو باشد؟ وقتی به قول آقای طاهری نمی توانیم آزمون بگیریم و بفهمیم چه کسی امادگی تدریس دارد و هیچ نظارتی هم بر آن نیست پس چرا هنوز این روند در جریان است و علیرغم خواسته خود ایشان هنوز هر کسی مستری میدهد و می گیرد؟ بنای اینکار را چه کسی نهاده جز خود ایشان؟ مسئول آن چه کسی است؟ چه کسی اجازه داده که هر کسی بتواند مستری بدهد؟ زمانی تنها ایشان می توانستند اینکار را بکنند، اما خود ایشان اجازه اینکار را به همه مسترها دادند، خوب اگر می خواستند دوباره این اجازه را می گرفتند، چرا نگرفتند؟ تا کی مردم بی گناه باید تاوان اشتباهات دیگران را پرداخت کنند؟

آیا اینگونه قرار است مردم به سمت کمال بروند؟ با روشی که پایه ی آن نفوذ است؟ روشی که هر کسی می تواند سلیقه ای بیاید و نظرات خود را به دیگران غالب کند؟ روشی که هر روز بیشتر به انحراف کشیده می شود و برای برخی اسباب طمع ورزی، شهوت رانی، ارضای منیت و خودخواهی شده است، اسلام که توسط محمد (ص) آخرین فرستاده خدا آورده شده و قوانین و احکام مشخص داشته بعد از فوت ایشان به هزار شاخه تبدیل شده و هر کسی به رای خود آنرا تفسیر کرده، چه رسد به مکتبی که توسط دریافت های شخصی یک انسان بنا شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید